Νέστωρ

Ήταν γιος του Νηλέα και της Χλωρίδας. Σαν γυναίκα του αναφέρουν την Ευρυδίκη ή την Αναξιβία.

Είχε πάρει μέρος στον πόλεμο των Λαπιθών κατά των κενταύρων, στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου και στην Αργοναυτική εκστρατεία. Επίσης πήρε μέρος στην εκστρατεία εναντίον της Τροίας με ενενήντα καράβια, μολονότι βρισκόταν πια σε προχωρημένη ηλικία, γιατί είχε ζήσει κιόλας επί τρεις ολόκληρες γενιές. Εντούτοις υπήρξε πολύτιμος με τη φρονιμάδα, τις σοφές συμβουλές, την ευγλωττία και την ανδρεία του.

mythologicon.blogspot.com