Ερεχθέας

Η παράδοση λέει πως είχε έρθει από την Αίγυπτο φέρνοντας σιτάρι στην Αθήνα, σε εποχή που είχε πέσει λοιμός. Γι' αυτό έγινε ήρωας και βασιλιάς της Αθήνας. Αυτός ίδρυσε τα μυστήρια στην Ελευσίνα και οργάνωσε τη γιορτή των Παναθηναίων. Την εποχή της βασιλείας του οι κάτοικοι της πόλης ονομάστηκαν Αθηναίοι, ενώ πριν λέγονταν Κεκροπίδες. Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι είναι γιος του Ηφαίστου και της Γαίας και ότι ανατράφηκε από την Αθηνά. Γι' αυτό όταν έγινε βασιλιάς, καθιέρωσε τη λατρεία της θεάς.

Γυναίκα του ήταν η νύμφη Πραξιθέα. Μαζί της απόκτησε τρεις γιους- τον Κέκροπα, τον Πάνδωρο και το Μητίωνα- και τέσσερις κόρες- την Πρόκνη, την Κρέουσα, τη Χθονία και την Ωρείθυια. Άλλοι προσθέτουν και άλλα παιδιά. Υπάρχει όμως και άλλος μύθος. Αυτός αναφέρει ότι ο γιος του ήταν ο Πανδίονας, που απόκτησε με τη σειρά του δυο γιους, τον Ερεχθέα και το Βούτη, και δυο κόρες, την Πρόκνη και τη Φιλομήλα. Ο πρώτος κληρονόμησε το βασίλειο και ο Βούτης έγινε ιερέας της Αθηνάς και γενάρχης της οικογένειας των Βουταδών ή Ετεοβουταδών, που έγιναν κληρονομικοί ιερείς της θεάς.

Όταν οι Ελευσίνιοι με τους Θράκες επιτέθηκαν εναντίον της Αθήνας με αρχηγό τους τον Εύμολπο, ο Ερεχθέας τους αντιμετώπισε με το στρατό του. Νίκησε, αφού θυσίασε μια από τις κόρες του, σύμφωνα με χρησμό του μαντείου. Οι άλλες αδελφές της αυτοκτόνησαν, γιατί είχαν κάνει όρκο μεταξύ τους, πως αν πέθαινε η μία, θα την ακολουθούσαν στο θάνατο και οι άλλες. Η μάχη αυτή δεν είχε καλό τέλος για κανέναν. Μια παράδοση λέει πως ο Εύμολπος σκοτώθηκε μαζί με με τους δυο γιους του. Όσο για τον Ερεχθέα, αμέσως μετά τον κεραυνοβόλησε ο Δίας ύστερα από παράκληση του Ποσειδώνα, γιατί ο Εύμολπος ήταν γιος του.

mythologicon.blogspot.com